Vad är kolloidalt silver?

Den kolloidala bluffen

Vi granskar sakligt den vetenskapsfrämmande industri som lever gott på sjuka människors desperation och längtan efter hälsa. Fokus: kolloidalt silver.

Vad är kolloidalt silver?

Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är finfördelade silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning.[1] I den mest populära produkten är silverpartiklarna blandade i en vattenlösning. I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning). Tillförlitligheten av innehållet varierar, eftersom det är svårt att fastställa kvaliteten i försäljarnas tillverkningsprocesser, enär den inte är underkastad den granskning och de tester som gäller för exempelvis läkemedel.

Produkter som avger silverjoner används inom sjukvården i bland annat brännskadeförband, på grund av sina antibakteriella (desinficerande) egenskaper.[2] Användningen måste dock alltid vägas mot de miljörisker som följer av spridning av silverpartiklar (se nedan). Att silverjoner har antimikrobiella egenskaper utanför kroppen innebär inte att oralt intag av lösningar med kolloidalt silver kan bota exempelvis infektioner. En bra liknelse är desinficerande sårtvätt. Bara för att det kan användas för att döda bakterier i ett sår, innebär det inte att man kan dricka det och uppnå samma effekt i kroppen.

För att silverpartiklar ska få någon som helst effekt i kroppen fordras relativt sett extrema mängder som då skulle orsaka stor skada. Det finns inget som helst stöd för att silverpartiklar kan användas för behandling av några som helst sjukdomar.[2]

Är det nyttigt?

Människokroppen har inget behov av intag av kolloidalt silver. Silver har ingen känd funktion i människokroppen.

Är det ohälsosamt?

Intag av silverpreparat kan vara skadligt, särskilt i högre doser. Det kan även ackumuleras i kroppen under lång tids exponering. Dessa risker varierar från produkt till produkt och är avhängiga den mängd silver man får i sig. Eftersom produkter med kolloidalt silver inte kan sägas produceras under kontrollerade former, bör försiktighet alltjämt iakttas. I bästa fall är produkter med kolloidalt silver helt verkningslösa, på grund av extrem utspädning. Vid högre koncentrationer föreligger emellertid risker för skadeverkningar.

Livsmedelsverket sammanfattar de tre huvudsakliga riskerna så här på sin hemsida:

Nanopartiklar. Silverpartiklarna i kolloidalt silver är troligen så små att de skulle kunna karaktäriseras som nanopartiklar. En sådan partikel har en storlek från en och upp till 100 nanometer (1 nanometer=1 miljondels millimeter). Kunskaperna om risker med nanopartiklar är begränsade. De reagerar lätt med andra ämnen och kan binda till bland annat proteiner och förändra eller påverka celler.
Argyria. Det finns uppgifter om personer som efter lång tids intag av silver, även kolloidalt silver, har utvecklat så kallad argyria. Argyria ger en skiffergrå/gråblå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor. Även inre organ kan missfärgas. Argyria är sällsynt, men missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter. Troligen krävs höga doser för att drabbas, men någon säker dos för att inte utveckla argyria är för närvarande inte känd.
Resistens. Bakterier som utsätts för antibiotika och andra antibakteriella produkter kan bli motståndskraftiga mot preparaten. Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha bakteriedödande effekt. Det innebär att bakterier som utsätts för sådana produkter kan bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika.

I en promemoria från Kemikalieinspektionen framkommer att nanosilverpartiklar kan vara genotoxiska, alltså åstadkomma skadliga förändringar i levande organismers arvsmassa.

Kan det skada miljön?

Silver i jonform har påtagligt miljöfarliga egenskaper. Silverjoner är väldigt giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön. Fisk och små kräftdjur (till exempel vattenloppor) är särskilt känsliga.Tillväxten och fortplantningen försämras vid silverjonkoncentrationer även vid så låga halter som under 1 µg/l.

Silver är långlivat vilket innebär att det silver som en gång släppts ut i miljön kommer att finnas kvar där. Det finns farhågor om att en utbredd silveranvändning kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier. Därför bör försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller användning av silver där det inte är absolut nödvändigt.

Användningen av silverjoner i olika typer av konsument­produkter bidrar till en diffus spridning till miljön via av­lopps­vatten och avloppsslam. I vilken grad silver släpps ut och sprids i miljön varierar mellan olika användningar.

Miljöpåverkan från silverbehandlad textil som tvättas regelbundet är säkerligen större än från ett kylskåp med silverbeläggning som torkas av sällan och med mycket mindre mängder vatten. Det är dock troligt att alla silver­behandlade produkter påverkar miljön i någon mån. Frågan är om fördelarna med silverbehandlade pro­dukter verkligen kan uppväga den negativa påverkan de kan ha på miljön.

Produkter som innehåller silver som antibakteriellt ämne är inte alltid tydligt märkta. Vissa beteckningar kan dock ge en aning om att silver eller något annat antibakteriellt verksamt ämne använts, till exempel: “antimicrobial”, “free of bacteria”, “for lasting freshness”, “hygienic protection”, “keeps the natural hygienic balance”, “treated against odour”, “prevents miscolouring” etc. En del produkter marknadsförs som ”miljövänliga”, utan några belägg till stöd för ett sådant påstående.

Resistenta bakterier

Ny svensk forskning indikerar att det skulle kunna vara så att förekomsten av nanosilver i olika produkter riskerar att bidra till den utbredande antibiotikaresistensen.

Giftighet

Den amerikanske forskaren Joel N Meyer vid Duke university har i nya studier kunnat kartlägga toxiciteten av nanosilverpartiklar. Detta är viktig och nödvändig forskning, eftersom silverpartiklar inte bara förekommer i de kolloidala silverberedningarna utan också i produkter såsom strumpor, skor, träningskläder och underkläder. Meyer kan konstatera att silverjonerna är giftiga för levande celler.

Se även exempelvis K Babu et. al. (2007):

The present investigation reveals that the nano-silver may cause potential damage to the genetic material and therefore the use of nano-silver in consumer products warrants a detail toxicological investigation to justify its safety.

Agyria-This-1-1-year-old-had-severe-mental-retandation-and-delayed-development-

Noter

[1] Livsmedelsverket om colloidal silver – läst 2014-11-13

[2] Om användning av silverförband vid Astrid Lindgrens barnsjukhus – Svt.se 2009-07-09

[3] Noll bevis för att kolloidalt silver skulle funka – artikel i Helsingborgs Dagblad 2014-10-25

Dela det här:

2 thoughts on “Vad är kolloidalt silver?”

  1. Pingback: Det kolloidala silvrets jackpotvinnare | Den kolloidala bluffen
  2. Pingback: Granskning av kolloidalt silver möts med hot om polisanmälan | Den kolloidala bluffen

Kommentera

Skapa en gratis webbplats eller blogg på

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s