Myndighet för utvärdering av alternativmedicin varnar för det kolloidala silvret

National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) instiftades 1998 i syfte att stärka det alternativmedicinska fältet med forskning och evidens. Som en upplysande myndighet i USA.

Myndigheten kartlägger forskning och kunskap om metoder och medel som inte anses höra till den konventionella sjukvården. Detta är bra. Det handlar helt enkelt om att tillmötesgå den stora efterfrågan på alternativa behandlingar, genom att kvalitetssäkra dessa. Myndigheten arbetar också med att utbilda utövare av alternativ och komplementär medicin.

NCCAM tillhandahåller rikligt med information om det rådande kunskapsläget kring kolloidalt silver.

Det konstateras att:

1) människokroppen har inga kända behov av silver.

2) kolloidalt silver är inte vare sig effektivt eller säkert vid behandling av några som helst sjukdomstillstånd.

3) Såväl det amerikanska läkemedelsverket, FDA, som den marknadsövervakande myndigheten, Federal Trade Commission, har vidtagit åtgärder mot aktörer som gjort anspråk på läkemedelsliknande effekter av kolloidalt silver.

4) Kolloidalt är inte verksamt mot några sjukdomar men kan ha allvarliga biverkningar.

  Vetenskapliga referenser

Hämtade 2014-11-10 kl 20:42 från http://nccam.nih.gov/health/silver#refs
 1. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. ToxFAQs for Silver. Agency for Toxic Substances and Disease Registry Web site. Accessed at www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=538&tid=97 on January 18, 2012.
 2. Brandt D, Park B, Hoang M, et al. Argyria secondary to ingestion of homemade silver solution. Journal of the American Academy of Dermatology. 2005;53(2 suppl 1):S105–107.
 3. Chang ALS, Khosravi V, Egbert B. A case of argyria after colloidal silver ingestion. Journal of Cutaneous Pathology. 2006;33(12):809–811.
 4. Consumer advisory: dietary supplements containing silver may cause permanent discoloration of skin and mucous membranes (argyria). U.S. Food and Drug Administration Web site. Accessed at http://www.fda.gov/food/recallsoutbreaksemergencies/safetyalertsadvisories/ucm184087.htm on January 18, 2012.
 5. Fung MC, Bowen DL. Silver products for medical indications: risk-benefit assessment. Clinical Toxicology. 1996;34(1):119–126.
 6. Gulbranson SH, Hud JA, Hansen RC. Argyria following the use of dietary supplements containing colloidal silver protein. Cutis. 2000;66(5):373–374.
 7. U.S. Food and Drug Administration. Rules and regulations: over-the-counter drug products containing colloidal silver ingredients or silver salts. Final rule. Federal Register. 1999;64(158):44653–44658.
 8. Wadhera A, Fung M. Systemic argyria associated with ingestion of colloidal silver. Dermatology Online Journal. 2005;11(1):12.
 9. White JM, Powell AM, Brady K, et al. Severe generalized argyria secondary to ingestion of colloidal silver protein. Clinical and Experimental Dermatology. 2003;28(3):254–256.

Dela det här:

 • Twitter
 • Facebook
 • Google

ursprungligen postat av sacru november 10, 2014

Tags: hälsa, ion silver, kolloidalt silver, medicin, national center for complementary and alternative medicine, nccam, säkerhetCategories: Alternativmedicin, Hälsa, Kolloidalt silver, Vetenskap

 

 

Silver – snygga smycken och mirakelmedicin?

 

Googlar man ”kolloidalt silver blogg” får man massor med träffar på bloggar där kolloidalt silver beskrivs som ett superläkemedel som verkar kunna bota och förebygga allehanda infektioner. När det Låter ju för bra för att vara sant! …och då är det ju oftast inte sant heller.

Silver är ett metalliskt grundämne. I sin rena metalliska form har det inga mikrobicida egenskaper. Det har det däremot i jonform. Silversalter har just på grund av detta historiskt använts i förband och sårsalvor (1). Än idag används silverjons-avgivande förband bland annat på brännskador. Dock är evidensen tveksam, både vad gäller silver som botande (2) och förebyggande (3) behandling vid sårinfektion. Andra områden inom medicinen där silver förekommit/förekommer på grund av sin antimikrobiella effekt är bland annat i katetrar och inom ortopedisk kirurgi, dock med tveksamma resultat (4).

Silverjoner har alltjämt en antimikrobiell effekt vilket har visats in vitro, det vill säga i laboratoriemiljö, ”i provrör”. Där har det visats att mikroorganismer (inte alla, det finns exempel på resistens) tar skada vid direkt kontakt med silverjoner i tillräckligt höga koncentrationer. Det är alltså endast fria silverjoner som har antimikrobiell effekt, silverjoner bundna i proteinkomplex eller liknande har ingen antimikrobiell verkan (4).

—> Kolloidalt silver innehåller främst finfördelade silverpartiklar. Silverjoner förekommer endast i små mängder som en biprodukt från tillverkningen. (5)

Silver och kroppen då? Kroppen behöver inte silver, det används inte till någonting och är inte livsnödvändigt. Om man nu ändå får i sig silver så är det i jonform det främst kan absorberas. I studier gjorda på celler i randen av sår behandlade med silver har man sett att silverjoner som tas upp i celler binder till proteinet metallothionein. Vidare bindning till albumin och globuliner (andra proteiner) medför möjlighet till systemisk cirkulation av silver (4). Silvret ackumuleras och lagras sedan i olika vävnader, bland annat lever och hjärna. Efter mångårig exponering för silver kan inlagringar i ögat och huden bli synliga. Detta kallas argyria och är ett ofarligt men permanent tillstånd (4).

I Sverige är det inte längre tillåtet att sälja kosttillskott innehållande kolloidalt silver. Detta på grund av att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inte kunnat fastslå om det är säkert att förtära, vilket till stor del beror på ofullständigt underlag (6). Dock säljs det som nu under epitetet ”vattenreningsprodukt” (7) (silver används faktiskt som vattenrenare).

Trots ganska skral forskning på området är det väl ganska lätt att utifrån den som finns förstå att kolloidalt silver inte rimligen kan fungera i sjukdomsbotande eller -förebyggande syfte.

För mer om kolloidalt silver, läs gärna Zarah Öbergs text ovan och lek ”name that logical fallacy” samt denna Silver Kuren underhållande text som behandlar myter och sägner om kolloidalt silver på internet.

Referenser

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_uses_of_silver
 2. Vermeulen H, van Hattem JM, Storm-Versloot MN, Ubbink DT, Westerbos SJ. Topical silver for treating infected wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD005486. DOI: 10.1002/14651858.CD005486.pub2.
 3. Storm-Versloot MN, Vos CG, Ubbink DT, Vermeulen H. Topical silver for preventing wound infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD006478. DOI: 10.1002/14651858.CD006478.pub2.
 4. Lansdown A. Silver in Health Care: Antimicrobial Effects and Safety in Use.

Hipler U.-C., Elsner P (eds): Biofunctional Textiles and the Skin. Curr Probl Dermatol. Basel, Karger, 2006, vol 33, pp 17-34 (DOI:10.1159/000093928

 1. https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/82/narliggande-produkter-till-kosttillskott
 2. http://www.slv.se/sv/Fragor–svar/Fragor-och-svar/Kosttillskott/Kolloidalt-silver/
 3. ion-silver.com

Dela det här:

Posted on november 11, 2014 by sacru

Texten publicerades ursprungligen på bloggen Rawfoodtribunalen och återgavs med upphovspersonens medgivande. Här presenteras ett  komprimerat utdrag.

SBU tillbakavisar påståendet om kolloidalt silver mot ebola

 

SBU Kunskapscentrum, om Ebola-behandling med Kolloidalt Silver

 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har till uppgift att ”utvärdera metoder som används i vården, både etablerade och nya. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken medicinsk effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om åtgärderna ger mesta möjliga nytta för pengarna.” [1]

Myndigheten tillhandahåller även en upplysningstjänst, till vilken det nyligen inkommit en fråga rörande den väl spridda myten om att kolloidalt silver skulle kunna bota ebola.[2] Nedan återges det svaret från SBU om Ebola Kolloidalt Silver[3]

Ebola behandling med Kolloidalt Silver SBU

SBU har alltså inte funnit något som helst vetenskapligt stöd för att kolloidalt silver skulle kunna vara verksamt mot ebola. Det kompletta svaret, med den sökning som SBU om Kolloidalt Silver Ebola behandling .

Det finns inget stöd för någon effekt av Kolloidalt Silver vid behandling av Ebola rent vetenskapligt. Vilket dock inte tar bort allas fria möjligheter att fortsätta att fantisera om och kring det. Anledningen till att ryktet kom i gång verkar ha varit de kommersiella intressen som sprider rykten som sedan visar sig inte hålla.

Men de som ockuperat begreppet alternativmedicin verkar i mångt och mycket att dricka ur denna kunskapens källa. Varför är det så viktigt kan man undra.

Noter:

[1] http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/ (läst 2014-11-11)

[2] https://www.youtube.com/watch?v=mk-mepVpvRI (sedd 2014-11-11)

[3] http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Upplysningstjanst/ebola-kolloidaltsilver-behandling/ (läst 2014-11-11)

 

 

Tags: botemedel, botemedel mot ebola, och kolloidalt silver, faktoider, granskning, kolloidalt silver, myt, SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering Categories: Alternativmedicin, Granskning, Vetenskap

One thought on “SBU tillbakavisar påståendet om kolloidalt silver mot ebola.”

 1. Pingback: Granskning av kolloidalt silver möts med hot om polisanmälan | Den kolloidala bluffen

Original Postat on november 11, 2014 by sacru

 

 

Vad är kolloidalt silver?

Den kolloidala bluffen

Vi granskar sakligt den vetenskapsfrämmande industri som lever gott på sjuka människors desperation och längtan efter hälsa. Fokus: kolloidalt silver.

Vad är kolloidalt silver?

Kolloidalt silver

Kolloidalt silver är finfördelade silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning.[1] I den mest populära produkten är silverpartiklarna blandade i en vattenlösning. I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning). Tillförlitligheten av innehållet varierar, eftersom det är svårt att fastställa kvaliteten i försäljarnas tillverkningsprocesser, enär den inte är underkastad den granskning och de tester som gäller för exempelvis läkemedel.

Produkter som avger silverjoner används inom sjukvården i bland annat brännskadeförband, på grund av sina antibakteriella (desinficerande) egenskaper.[2] Användningen måste dock alltid vägas mot de miljörisker som följer av spridning av silverpartiklar (se nedan). Att silverjoner har antimikrobiella egenskaper utanför kroppen innebär inte att oralt intag av lösningar med kolloidalt silver kan bota exempelvis infektioner. En bra liknelse är desinficerande sårtvätt. Bara för att det kan användas för att döda bakterier i ett sår, innebär det inte att man kan dricka det och uppnå samma effekt i kroppen.

För att silverpartiklar ska få någon som helst effekt i kroppen fordras relativt sett extrema mängder som då skulle orsaka stor skada. Det finns inget som helst stöd för att silverpartiklar kan användas för behandling av några som helst sjukdomar.[2]

Är det nyttigt?

Människokroppen har inget behov av intag av kolloidalt silver. Silver har ingen känd funktion i människokroppen.

Är det ohälsosamt?

Intag av silverpreparat kan vara skadligt, särskilt i högre doser. Det kan även ackumuleras i kroppen under lång tids exponering. Dessa risker varierar från produkt till produkt och är avhängiga den mängd silver man får i sig. Eftersom produkter med kolloidalt silver inte kan sägas produceras under kontrollerade former, bör försiktighet alltjämt iakttas. I bästa fall är produkter med kolloidalt silver helt verkningslösa, på grund av extrem utspädning. Vid högre koncentrationer föreligger emellertid risker för skadeverkningar.

Livsmedelsverket sammanfattar de tre huvudsakliga riskerna så här på sin hemsida:

Nanopartiklar. Silverpartiklarna i kolloidalt silver är troligen så små att de skulle kunna karaktäriseras som nanopartiklar. En sådan partikel har en storlek från en och upp till 100 nanometer (1 nanometer=1 miljondels millimeter). Kunskaperna om risker med nanopartiklar är begränsade. De reagerar lätt med andra ämnen och kan binda till bland annat proteiner och förändra eller påverka celler.
Argyria. Det finns uppgifter om personer som efter lång tids intag av silver, även kolloidalt silver, har utvecklat så kallad argyria. Argyria ger en skiffergrå/gråblå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor. Även inre organ kan missfärgas. Argyria är sällsynt, men missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter. Troligen krävs höga doser för att drabbas, men någon säker dos för att inte utveckla argyria är för närvarande inte känd.
Resistens. Bakterier som utsätts för antibiotika och andra antibakteriella produkter kan bli motståndskraftiga mot preparaten. Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha bakteriedödande effekt. Det innebär att bakterier som utsätts för sådana produkter kan bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika.

I en promemoria från Kemikalieinspektionen framkommer att nanosilverpartiklar kan vara genotoxiska, alltså åstadkomma skadliga förändringar i levande organismers arvsmassa.

Kan det skada miljön?

Silver i jonform har påtagligt miljöfarliga egenskaper. Silverjoner är väldigt giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka långsiktiga skadeeffekter i vattenmiljön. Fisk och små kräftdjur (till exempel vattenloppor) är särskilt känsliga.Tillväxten och fortplantningen försämras vid silverjonkoncentrationer även vid så låga halter som under 1 µg/l.

Silver är långlivat vilket innebär att det silver som en gång släppts ut i miljön kommer att finnas kvar där. Det finns farhågor om att en utbredd silveranvändning kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier. Därför bör försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller användning av silver där det inte är absolut nödvändigt.

Användningen av silverjoner i olika typer av konsument­produkter bidrar till en diffus spridning till miljön via av­lopps­vatten och avloppsslam. I vilken grad silver släpps ut och sprids i miljön varierar mellan olika användningar.

Miljöpåverkan från silverbehandlad textil som tvättas regelbundet är säkerligen större än från ett kylskåp med silverbeläggning som torkas av sällan och med mycket mindre mängder vatten. Det är dock troligt att alla silver­behandlade produkter påverkar miljön i någon mån. Frågan är om fördelarna med silverbehandlade pro­dukter verkligen kan uppväga den negativa påverkan de kan ha på miljön.

Produkter som innehåller silver som antibakteriellt ämne är inte alltid tydligt märkta. Vissa beteckningar kan dock ge en aning om att silver eller något annat antibakteriellt verksamt ämne använts, till exempel: “antimicrobial”, “free of bacteria”, “for lasting freshness”, “hygienic protection”, “keeps the natural hygienic balance”, “treated against odour”, “prevents miscolouring” etc. En del produkter marknadsförs som ”miljövänliga”, utan några belägg till stöd för ett sådant påstående.

Resistenta bakterier

Ny svensk forskning indikerar att det skulle kunna vara så att förekomsten av nanosilver i olika produkter riskerar att bidra till den utbredande antibiotikaresistensen.

Giftighet

Den amerikanske forskaren Joel N Meyer vid Duke university har i nya studier kunnat kartlägga toxiciteten av nanosilverpartiklar. Detta är viktig och nödvändig forskning, eftersom silverpartiklar inte bara förekommer i de kolloidala silverberedningarna utan också i produkter såsom strumpor, skor, träningskläder och underkläder. Meyer kan konstatera att silverjonerna är giftiga för levande celler.

Se även exempelvis K Babu et. al. (2007):

The present investigation reveals that the nano-silver may cause potential damage to the genetic material and therefore the use of nano-silver in consumer products warrants a detail toxicological investigation to justify its safety.

Agyria-This-1-1-year-old-had-severe-mental-retandation-and-delayed-development-

Noter

[1] Livsmedelsverket om colloidal silver – läst 2014-11-13

[2] Om användning av silverförband vid Astrid Lindgrens barnsjukhus – Svt.se 2009-07-09

[3] Noll bevis för att kolloidalt silver skulle funka – artikel i Helsingborgs Dagblad 2014-10-25

Dela det här:

2 thoughts on “Vad är kolloidalt silver?”

 1. Pingback: Det kolloidala silvrets jackpotvinnare | Den kolloidala bluffen
 2. Pingback: Granskning av kolloidalt silver möts med hot om polisanmälan | Den kolloidala bluffen

Kommentera

Skapa en gratis webbplats eller blogg på